• ទំព័រ_បដា

ព័ត៌មាន

P2 អេក្រង់ LED ដែលមានរាងជាបាល់ច្នៃប្រឌិតតាមតម្រូវការក្នុងផ្ទះ ទីតាំង៖ ហូឡង់

អេក្រង់ LED ដែលមានរាងដូចបាល់ទាត់ -១
អេក្រង់ LED ដែលមានរាងដូចបាល់ -4
អេក្រង់ LED រាងបាល់ -5
អេក្រង់ LED រាងបាល់-២

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០២-០២-២០២២